گرافیت (ذغال صنعتی)

زغال یا گرافیت صنعتی یکی از مهمترین قطعات موتورهای الکتریکی می باشد و کاربردش انتقال جریان الکتریسیته می باشد
.همچنین در قطارها و استاترهای اتومبیل استفاده می شود. در پمپ ها و اتصالات بخار برای آب بندی و روانکاوی استفاده می شود

مورد استفاده در صنعت سیمان, صنعت فولاد, صنعت ریخته گری, صنایع شیمیایی, صنعت نیروگاهی, صنعت ریلی