پمپ دنده ای

پمپ های دنده ای گروه صنعتی ایران تولید

لیست قیمت پمپ های دنده ای

واحد فروش: 0912317193109122981803

دسته:

پمپ دنده ای چیست؟ (Gear Pump)

پمپ هــای دنــده ای بــرای پمــپ كــردن و جا به جایی مایعاتی كه وزن حجمی بالا و فشــار كم (زیر 8 بار) دارند؛ طراحی شــده اند. مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنكاری و بدون مواد اصطكاكی جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

انواع پمپ دنده ای

پمپ های دنده ای شامل مدل های KVGF, VGF, GF, VF, HFP, WHF, BHF, HF و VGF سوپاپدار می گردند. هر کدام از مدل های ذکر شده بر اساس قطر لوله, میزان مکش و دهش در سِری های مختلف دسته بندی شده اند. برای مشاهده مشخصات فنی و قیمت انواع پمپ دنده ای به جدول لیست قیمت پمپ های دنده ای انتهای صفحه مراجعه نمایید.

کاربردهای پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای گردشــی برای پمپ كردن سیســتم روغنكاری موتور، ــوخت، نفت، گاز، مالس، خمیر و دیگر مایعات خود
روغنــكاری كــه در صنعــت مــورد اســتفاده گوناگون دارند، توصیه می شــوند. این پمپ هــا همچنین برای روغنكاری و سیســتم های خنك‏كن ماشین های مختلف (ماشین ابزار، موتورهای احتراقی) با فشار پایین و موارد دیگر مناسب هستند.

طراحی پمپ های دنده ای

دو چرخ دنده (محرك ومتحرك) در داخل پوسته میچرخند. در هنگام چرخش، دنده ها مایع را از قسمت مكش بین پوسته
پمپ و تاج دنده نگه میدارند و با خود به قسمت تخلیه پمپ منتقل می‏كنند. سپس دنده ها مایع را با فشار به شاخه تخلیه
می رانند. محور محرك در بالای محور متحرك قرار گرفته و روی محور محرك، جای خار كوپلینگ وجود دارد.
در دوطرف محورها، بوش های نگهدارنده قرار دارند كه به وســیله مایع پمپ شــده روغنكاری می شــوند و به وســیله پكینگ
نخی و بوش نگهدارنده نخ گرافیتی از نشت مایع پمپ شده از اطراف محور محرك جلوگیری می نمایند. برای پمپ
كردن مایعات با درجه حرارت 80 الی 300 درجه سانتیگراد باید از پمپ مخصوص درجه حرارت بالا استفاده شود.
نحوه سیستم انتقال قدرت:

  • به صورت کوپله مستقیم
  • به صورت کوپله با فولی و تسمه
  • به صورت کوپله با گیربکس
  • به صورت کوپله با هیدروموتور

مزایای پمپ های دنده ای

  • سرعت بالا
  • فشار بالا
  • کارکرد آرام و بی صدا
  • ارزان قیمت
  • حساسیت کم نسبت به گرد و غبار

لیست قیمت و جدول مشخصات پمپ دنده ای ایران تولید