,

فن سانتریفیوژ قطر پروانه 28

فن سانتریفیوژ باقطر پروانه 28سانتیمتر قیمت 4800000

جهت مشاوره و خرید لطفاَ تماس بگیرید: 09123171931

فن سانتریفیوژ وظیفه مکش غبار حاصل از دوران مصالح را بر عهده دارد.