بازوپنجه

جهت مشاوره و خرید لطفاَ تماس بگیرید: 09123171931

دسته:

از مهم ترین مشخصه های کیفی این قطعه طول عمر آن می باشد که به دلیل دشوار و زمانبر بودن تعویض قطعات و هزینه ی بالای خواب در پروژه های عمرانی، طول عمر قطعه از اهمیت به سزایی بر خوردار است. طی بررسی و تحلیل های صورت گرفته عوامل اثر گذار بر طول عمر قطعه شناسایی گردیده و در قالب دو دسته ی زیر می باشند:
1. مواد اولیه و آلیاژمورد استفاده در ریخته گری قطعه
2. پایه مصالح مورد مصرف در تولید آسفالت
در خصوص مواد اولیه و آلیاژ مورد استفاده، این شرکت به پشتوانه ی تجربه علمی و عملی خود توانسته است با آنالیز مواد آلیاژ هایی که باعث افزایش مقاومت قطعات در محیط های حرارتی بالا و همراه با سایش می گردند را شناسایی نمایند. در مواردی که پایه ی مصالح مورد استفاده از نوع سیلیسی و سخت می باشد نیز آلیاژ به گونه ای تعیین گردیده که مقاومت و طول عمر فطعه در برابر حرارت و سایش نسبت به نمونه های مشابه بیشتر می گردد.